Kadın ve Erkek Eşit mi ?

                                                     İslam da “ kadın ve erkek eşitliği” vardır. Fakat bu durum kadın ve erkeğin fiziksel olarak yani yaratılışlarından ötürü bir farklılıkla ayrılmaktadır. Kadınla erkek yaratılışlarından ötürü hayatlarından farklı özelliklere sahiptir.

 

   İslam esaslarına ve Allah’ın kadınla erkeği eşit yaratması bakımından yani Allah katında elbette bir eşitlik söz konusudur. Fakat bu eşitlik normal hayatta fiziksel olarak, güç anlamında, özelliklerinin farklı oluşu bakımından büyük bir ayrılık ortaya çıkmaktadır. Nisa suresi 32.Ayette geçen ifadelerde şunlar vardır; “ Ve Allah’ın bazınızı,bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin (istemeyin). Bu doğru, bu yanlış demeyin.Sizin için en iyi olanı Allah bilir.” Bu ayet bu konuya çok büyük bir açıklama getirmektedir ve kadınla erkeğin bir birine aslında üstün olduğu durumlar vardır. Yani Allah hayatta kadın ve erkeğe özellik vererek farklı amaçlarda yaşamalarını sağlamaktadır. Bu nedenle de farklılık buradan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle İslam da eşitlik söz konusudur ve kadın ile erkek İslam esaslarına göre elbette eşittir. Fakat mantıklı düşündüğünüz zaman, erkeğin yaptığı bazı işleri kadınlar yapamaz ve kadınların yaptığı bazı işleri de erkekler yapamaz. Bu nedenle ortaya uçurum kadar bir fark çıkmaktadır. Allah, yaratılış itibari ile kadınla erkeğe özellikleri bakımından hayatta farklı kulvarlarda olacaklarını belirtmiştir. Bu farklılık, özellikleri bakımından ayrılmalarına neden olmaktadır ve erkek ile kadın farkı işler yaparlar. Kadınlar erkeklere göre güçsüz gözükürler yani erkekler güç bakımından kadınlara oranla daha farklı bir fiziksel yapıya sahiptir. Kadınlarında kendilerine göre bir özellikleri vardır ve bu nedenle de onlarda erkeklerden bu yönleriyle ayrılırlar.

 

 

   Peygamber efendimize eşlerinde Hz. Aişe, “ biz neden cihad etmiyoruz diye” bir soru sormuştu. Peygamberimizde, “ Kadınlar için en iyi Cihad Hacdır” diyerek cevap vermişti. Yani İslam esaslarına ve Allah katında kadın ve erkek eşittir ana yaratılışlarında yatan özelliklerinin farklı olması nedeniyle farklılık bu yönde söz konusudur…

Yazdır e-Posta

Yorum ekle