Güneş enerjisi ile ısıtılan su ile abdest almanın hükmü nedir?

    Klasik fıkıh kaynaklarımızda güneş altında bırakılan bakır, tunç, alüminyum gibi kaplardaki su ile abdest almanın mekruh olduğu belirtilmektedir. Ancak bu hüküm, güneş altında bekletilen suyun baras (alaca) hastalığına sebep olacağını ifade eden bir rivayete dayandırılmaktadır (Zeylai, Tebyinü’l-hakaik I, 87; İbnü’l Hümam, Fethu’l-Kadir I, 56; Maverdi, el-Havi’l-kebir, I, 52). Bu hadis zayıf kabul edilmektedir (Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, Tahare 7; Darakutni, es-Sünen, Tahare 7; İbn Kudame, el-Muğni, I, 46). Yine kaynaklarda testi, küp, çömlek gibi topraktan yapılan kaplardaki su ile abdest almanın ise sakıncasının olmadığı belirtilmekte (Şirbini, Muğni’l-muhtac I, 19; Haşiyetü’l-Büceyremi ale’l-Hatib, I, 244); gerekçe olarak da bu kaplardaki suyun hastalığa sebep olmadığı gösterilmektedir.

  İmam Şafii de güneşte ısıtılan su ile abdest almayı sadece tıbbi açıdan mekruh gördüğünü ifade etmektedir (Şafii, el-Ümm I, 3). Ayrıca Şafii kaynaklarda, söz konusu hükmün, kaptaki suyun tabiatını değiştirecek derecede sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerle alakalı olduğuna dikkat çekilmektedir (Şirbini, Muğni’l-muhtac I, 19).   Sonuç olarak güneş altında ısıtılan su ile abdest almanın uygun bulunmayışının gerekçesi bir hastalığa neden olmasıdır. Ancak günümüzde güneş enerjisi ile ısıtılan suyu kullanmanın bir sakıncası bilinmemektedir. Dolayısıyla böyle bir su ile abdest almak ve gusül etmekte dinen bir sakınca yoktur.DİYANET

Yazdır e-Posta

Yorum ekle