Musibetlere Karşı Dua

Sahabeden Osman b. Affan (r.a.)’ın rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kul her günün sabahında ve akşamında üç defa;

 

 Okunuşu  : “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil-ardi velâ fis-semâi ve hüves-semî’ul-‘alîm.”

 Anlamı      :  "Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte

hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla! O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir"

 , derse ona hiçbir şey zarar vermez, görülmedik kaza ve belâ ona isabet etmez.” (Ebû Davud, Edeb, 110;

İbn Mâce, Dua, 14; Tirmizî, De’avât, 13)

Yazdır e-Posta

Yorum ekle