Peygamberimiz (s.a.v) den dualar

– Allahım! Korkaklıkdan, cimrilikden, sadr fitnesinden, kabir azâbından sana sığınırım.

– Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden sana sığınırım.

– Allahım! Korkaklıktan, erzel-i ömre bırakılmaktan, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım.

– Allahım! Âcizlikten, tenbellikten, cimrilikten, maddî ve mânevî çöküntüden, kabir azâbından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

– Allahım! Lüzumsuz düşünceden, üzüntüden ve âcizlikten, tenbellikden, cimrilikten, korkaklıktan, borçtan ve ricâl galebesinden sana sığınırım.

– Allahım! Günâh işlenen yerlerde bulunmaktan ve borçlu duruma düşmekten sana sığınırım.

– Allahım! Açlıktan, fakirlikten, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

– Allahım! Hata etmekten, dalâlete düşmekten, zulmetten yahud zulme uğramaktan, cahillikten ve cahil elinde kalmaktan sana sığınırım.

– Allahım! Cünûndan, cüzzamdan, abraşlıkdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

– Allahım! Yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.

– Allahım! Çöküntüden, gerileyip düşmekten, boğulmaktan, yangından, ölüm esnasında şeytanın beni çarpmasından, senin yolunda senden yüz çevirmiş olarak ölmekten, yılan sokmuş bir şekilde ölmekten senin rızana sığınırım.

 

– Allahım! Yemin gadâbından sana sığınırım. (Musâhabe /4, Mahmûd Sâmi, Sünen-i Nesâi’den.)

Yazdır e-Posta

Yorum ekle